Foreninger - TÅRNBY GUIDEN

Gå til indhold

Hoved menu:

Foreninger

Fritid
Tårnby Kommune har et rigt og alsidigt foreningsliv; der henvender sig til alle uanset alder og interesser.
Foreningerne er organiseret i to interesseorganisationer TFR og KTIS:

TFR har til formål:
- At varetage fælles interesser for foreninger i Tårnby Kommune.
- At formidle kontakt mellem kommunens foreninger.
- At arrangere fællesmøder; konferencer o.l.; samt at vejlede i foreningsarbejdet.
- At indsamle oplysninger om foreningernes arbejde og publicere dette.
- At påtage sig opgaver; der tjener til støtte og fremme for foreningsarbejdet og befolkningens fritidsinteresser.

KTIS
"Foreningens formål er som fællesrepræsentation for idrætsudøvende foreninger i Tårnby kommune at virke som bindeled mellem foreningerne og kommunale myndigheder og andre og at fremme samarbejdet og kammeratskabet mellem foreningerne til gavn for idrætten i kommunen".

Fælleskontor
Sammen har de to organisationer etableret et sekretariat (Fælleskontoret) med en deltidsansat sekretær, der varetager en række praktiske arbejder.
Sekretæren, Michael Pedersen, træffes på Fælleskontoret, Englandsvej 290, på udvalgte tidspunkter, se hjemmesden www.taarnbynet.dk.

Foreningsoversigt
Foreninger under TFR
Foreninger under KTIS
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu