Kastrup Kirke - TÅRNBY GUIDEN

Gå til indhold

Hoved menu:

Kastrup Kirke

Værd at se > Kastrup
 
Kastrup kirke blev bygget for arbejdere og fiskere
 
De 1800 indbyggere i Kastrup, der fortrinsvis var arbejdere og fiskere hørte til Tårnby sogn. - Og der var lang vej til kirke.
 
Derfor tog fru grosserer Cornelius Petersen, der havde en missionskreds i Kastrup, initiativ til bygning af et kapel i Kastrup.
 
Der blev mandag 30. januar 1882 nedsat en komité bestående af hendes mand Cornelius Petersen, brygger og sognerådsformand C. Larsen samt glasværksbestyrer Johnsen.
 
Kirken stod færdig 16. marts 1884, efter to års ihærdigt arbejde med projektet. Da kapellet stod færdig var det forvandlet til annekskirke, og i 1918 blev Kastrup selvstændigt sogn med egen kirke

 
Et spejl på tiden
 
Kirkens arkitekt var H. Ph. Schmidt, der byggede kirken i tidens historistiske stil, en afspejling fra middelalderens byggestil.
 
Kirken er bygget i røde tegl og med et skifertag, som ved ombygningen blev udskiftet med tegl. Vinduer og døre er i rundbuestil og koret havde apsis. Syd– og nordvæg er foroven pyntet med savtakkant og buefrise. Længden var 43 alen, bredden 16 alen og højden fra terræn til korset på tagrytterens top 36 alen.
 
Indvendig var der en rundbueportal op til koret.
Der var intet pulpitur. (Et pulpitur i en kirke er et ophøjet galleri, enten lukket og med stolestader, eller med plads til sangere og orgel (orgelpulpitur, fra Wikipedia).
Orglet med seks stemmer var placeret i den nordre side af vestenden.
 
Kirken fik pulpitur samtidig med et nyt frobeniusorgel på 12 stemmer i oktober 1926.
 
Lokale islæt var kirkeskibet samt altertavlen.

Allerede før indvielsen af kirken, nemlig søndag 24. februar 1884 kom fiskerne i procession med et fuldrigget skib i spidsen ind i kirken. Navnet på skibet er ”Enigheden”, og det hænger stadig i kirken, men er ved ombygningen flyttet hen over døren til nordfløjen.

Altertavlen, der nu hænger i dagligstuen i kirkecentret er skænket og malet af skibskaptajn Hans Christian Nielsen.
 
Kirkens døbefont var af sandsten, prædikestol og bænke af træ, der var grågrønmalede.
 
 
Kirken gennemgik en ombygning i perioden 1971–72. Resultatet er, at der tilbage af den gamle kirke nu står kampestensfundamentet, ydermurene med undtagelse af koret, som er udbygget så kirken nu har en rektangulær grundplan. Herudover er bevaret enkelte spær.
 
Ellers et helt nyt rum, som billedhuggeren Svend Wiig Hansen fik overdraget totaludsmykningen af. En udsmykning af aluminium, glas og malede flader.

     

(Sort/hvide fotos udlånt af Kurt B. Hansen)
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu