Kastrup - TÅRNBY GUIDEN

Gå til indhold

Hoved menu:

Kastrup

Værd at se > Kastrup
Kastrup er en bydel i Tårnby
Mod syd slutter Kastrup med lufthavnen, mens den mod nord grænser op til Sundbyerne og mod vest til Tårnby.
Kastrup er kendt for at lægge areal til Københavns Lufthavn og som landfæste for Øresundsbroen.
Kastrup Station blev (gen)indviet som del af Metroens 3. etape. I Kastrup ligger også jernbanestationen Københavns Lufthavn, Kastrup Station.
Navnet Kastrup er afledt af drengenavnet Karl, der var meget udbredt som personnavn i ældre dansk.

Med afsæt i Københavns Kommunes anlæggelse af Amager Strandpark opstod ideen om renoveringen af den nordlige del af Kastrup Strandpark. I 2004-05 blev Søbadet, også kaldet 'Sneglen' opført, designet af White Architects. Det nye søbad blev nomineret til en pris ved Mies van der Rohe Award 2005. I 2009 tildelte den Olympiske Komité, anlægget en bronzemedalje i kategorien svømmeanlæg og anlægget fik også tildelt en udmærkelse af den Paralympiske Komite for at være et 'Forbilledligt projekt, der tilbyder adgang og oplevelser for handicappede i udfordrende omgivelser'.

I årene 2005-07 blev havnepromenade, cykelparkering og terrænændringer anlagt med afsæt i landskabsplanen udarbejdet af Opland Landskabsarkitekter.
I parken kan man se skulpturen, 'Uden Titel' af Søren Georg Jensen, købt af kunstmuseet Louisiana i juni 1981 og skulpturen 'Kolossen' af Jørgen Haugen Sørensen fra 2011. Kolossen er en gave fra Ny Carlsbergfonden og er 7,2 meter høj og består af 69 tons granit og er kunstnerens hidtil største værk.
      
Kastrup Strandpark tilbyder mange oplevelser både i, på og nær vandet. Der er gode muligheder for boldspil, solbadning og picnic på de store grønne plæner. Der er både restaurant, ishus, toiletbygning, legeplads og fritløbsområde for hunde.

    
Udstillingscenteret, der begyndte i 1996, er en blanding af lokalhistorie og kunstudstilling, hvor lokale kunstnere udstiller deres værker eller lokale samlere udstiller deres samlinger, er beliggende på Amager Strandvej 350, 1. sal.
Plyssen er en tidligere fabriksbygning, hvor Dansk Plys- og Møbelstoffabrik havde hjemsted.
Centret drives af frivillige, ulønnede medarbejdere, der har interesse i lokalhistorie i samarbejde med Tårnby Stads- og Lokalarkiv.
Centret har åbent hver lørdag og søndag i tidsrummet kl. 13 - 16. Der er gratis adgang til udstillingerne.
Udstillingerne kombineres ofte med andre kulturelle arrangementer som musik, dans, foredrag m.m.
Plyssens udstillinger og arrangementer omtales på www.plyssen.dk under Aktuelt samt i Tårnby Bladet, som udkommer den sidste weekend i hver måned.
Kunstudstillingerne vil som hovedregel vare 3-4 uger, hvorefter der skiftes, medens de lokalhistoriske udstillinger er permanente - dog med lidt fornyelse nu og da.

Den Blå Planet er et udstillingsakvarium, der blev indviet af Dronning Margrethe og Prins Henrik den 21. marts 2013 og åbnede for offentligheden dagen efter.
Anlægget er 12.000 m2 stort inkl. udearealer og indeholder i alt 20.000 dyr, heraf 17.000 nyindkøbte, fordelt på 450 arter. De største fisk er hammerhajerne, der bliver over 3 meter lange, når de er udvoksede ca. i 2023.
Den samlede akvarievolumen er på 7 mio. liter.
Den Blå Planet er opdelt i en række områder, hvoraf de største udgøres af Oceaniet, Amazonaz – Den sunkne skov, Koralrevet og Afrikas Søer.
Årligt besøgstal ca. 1,1 mio. gæster.

Kastrup Værk blev anlagt i 1749 af stenhugger og arkitekt Jacob Fortling. Værket blev i begyndelsen primært brugt til fremstilling af stentøj og fajancer, desuden blev der fremstillet mur- og tagsten.
Værket blev senere overtaget af Martin Pedersen, der i 1838 tilførte værket et hvidtølsbryggeri (heraf navnet Bryggergården).
Martin Pedersen fik i de samme år bevilling til at drive et værtshus, som gennem tiderne har haft en del (øge)navne, som fx Tutten, Havnecafeen og Kystens Perle.

Kastrup Værk, der er fredet, har gennemgået en meget stor restaurering, der blev afsluttet i sommeren 2008.
Kastrup Værk's officielle navn er nu Bryggergården.


Havnen blev anlagt i 1845, hvor ti fiskere gik sammen i en broforening. Fiskerne var egentlig husmænd, der supplerede deres indkomst ved fiskeriet. Fangsten var sild, rejer og ål, der blev afsat på Gammel Strand i København.
Rejerne, der var meget efterspurgte, blev fanget i ruser ved Saltholm.
I dag er der kun enkelte erhvervsfiskere tilbage.

Den oprindelige Kastrup Kirke er fra 1884, hvor den var annekskirke for Tårnby Kirke. I 1918 blev Kastrup et selvstændigt sogn.
Kirken blev i 1971-72 ombygget.
    

Kastrupgårdssamlingen er Tårnby Kommunes Kunstmuseum.
Museet er beliggende på Kastrupgård, som er et landsted fra midten af 1700-tallet, bygget af den kongelige hofstenmester Jacob Fortling.
På initiativ af Amager Kunstforening besluttede Tårnby Kommune i 1968 at oprette en kunstsamling bestående hovedsagligt af grafik. Man ønskede at supplere samlingen med henblik på senere at kunne etablere den som kunstmuseum. En naturlig ramme herfor var Kastrupgård.
Efter restaurering af Kastrupgård åbnede samlingen som museum i 1977. Siden da er museet blevet udvidet i flere omgange. I 1983 blev den sydlige sidefløj inddraget til ny udstillingssal og i 1988 blev to sale i hovedbygningen indrettet til udstilling og café.


I 2013 har Tårnby Kommune med støtte fra Realdania stået for en omfattende nyindretning og ombygning, således at der nu er museum i alle anlæggets fire fløje. Foruden forbedrede forhold for kørestolsbrugere og gangbesværede har museet fået ny foyer og café, samt udvidet udstillingsarealet med godt og vel 270 m2. I de nyindrettede udstillingslokaler vil blive vist skiftende udstillinger med museets store samling af moderne grafik.
Derudover præsenteres ca. fire årlige særudstillinger, som fokuserer på billedkunst fra det 20. århundrede, både dansk og udenlandsk.
Kastrupgårdsamlingen huser desuden de permanente udstillinger: Theodor Philipsens malerier og keramik, samt de to Lokalhistoriske Samlinger: Midt på Amager og Kastrup Glas.

Lufthavnen
Københavns Lufthavn blev grundlagt i 1925 som en af de første civile lufthavne i verden. De første år var præget af pionérånden, hvor flyvning kun var for de priviligerede. Lufthavnen var en attraktion i sig selv også for de mange, som ikke havde mulighed for at komme på vingerne. En søndagstur til græsmarken i Kastrup, hvorfra de store fugle fløj, blev hurtigt en attraktion for københavnerne.
Netop som der for alvor var kommet gang i flyvningen og Vilhelm Lauritzens nye lufthavnsterminal stod færdig i 1939, brød 2. Verdenskrig ud og satte midlertidigt en stopper for lufthavnens udvikling.
Men da krigen sluttede i 1945, var Københavns Lufthavn klar til en forrygende udvikling indenfor luftfarten, og siden er det gået rigtig stærkt. Fra 6.000 starter og landinger i 1932 til knap 258.000 i 2007.

Lufthavnen er den skandinaviske hovedlufthavn, dvs. transferlufthavn for flytrafikken mellem den øvrige del af verden og de mange nationale og regionale lufthavne i Skandinavien samt området syd for Østersøen.


Sognet er udskilt fra Kastrup Kirke. Det startede med en indsamling i lokalområdet i 1948 for at skaffe midler til en kirke. Dette resulterede i nedsættelse af en komite i 1953, som i 1966 opnåede byggetilladelse. Arkitektopgaven blev overladt til Holger Jensen, hvis særprægede pyramideagtige kirkebygning vakte en vis opmærksomhed. Byggeriet stod på i 1971-1973, hvorefter kirken blev taget i brug.
I 1982 opførtes desuden et klokketårn.

Rådhuset der er tegnet af arkitekt Halldor Gunnløgsson blev taget i brug 14. december 1959, men først den 24.6.1960 fandt selve indvielsen sted. Byggeriet kostede 5 millioner kr.
I takt med forøgelse af kommunens servicefunktioner og opgaver blev der behov for udvidelse af rådhuset, der fandt sted i 1973/74 med en udvidelse på 3.700 etagemeter fordelt på 3 etager, i den såkaldte B-bygning.
Den største udvidelse af rådhuset skete i 1983-84, hvor C-fløjen blev bygget ud mod Østerlarsvej.
Begge udvidelser blev tegnet af radhusets arkitekter Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen.
I 1994 blev rådhuset fredet. Begrundelsen for fredningen var at rådhuset var et af hovedeksemplerne inden for modernistisk stil, og samtidig præget af japansk byggestil bl.a. ved et "svævende" tag over rådhushallen.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu