Saltholm - TÅRNBY GUIDEN

Gå til indhold

Hoved menu:

Saltholm

Værd at se
Saltholm er en ø midt i Øresund. Øen er 7 km lang og 2,5 km bred. Den eneste måde at komme til Saltholm er med båd, og da vandet er lavt mange steder, kræver det et godt lokalt kendskab til undergrunden for at sejle derover. Du ankommer med båd til Barakkebroen, som er anlagt i 1700-tallets begyndelse. Lusebroen, som ligger syd for Barakkebroen, blev tidligere også benyttet flittigt. Resten af turen foregår til fods. Da der kun er få og ujævne grusveje, når du ikke øen rundt på under otte timer.
Den sydlige del af øen - fra Holmegården og syd på - er fredet i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Øen blev fredet i 1983.
Foruden de to fastboende familier er øen kun befolket af flere hundrede kreaturer om sommeren, samt tusindvis af fugle - specielt i yngletiden. Der er ca. ti sommerliggere på øen bl.a. på Kalktippen, der er opstået af affald fra kalkbrydningens tid. Nye huse må ikke opføres på øen på grund af fredning. Der er ingen elektricitetsforsyning, der kan fås strøm gennem solenergi eller en generator. Vandet i undergrunden er ret saltholdigt og udrikkeligt for mennesker, men kreaturerne vænner sig hurtigt til det oppumpede salte vand.
Flere dybe, vandfyldte kalkgrave vidner om øens fortid som arbejdsplads for kalkbrydning, der er foregået fra middelalderen til 1930'erne.
Øen ejes af grundejere på Amager og bestyres af Saltholmsejerlauget, der købte øen af staten i 1873 for 31.000 rigsdaler.

Besøg Saltholm - se
http://www.saltholm.dk

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu